Skip to main content

Soovid aidata?

Ole osa
elupooldavast
liikumisest!

Võib tunduda, et võitlus abordiprobleemiga nõuab ületamatult suurt pingutust. Siiski tasub meeles pidada riigimehe ja filosoofi Edmund Burke’i sõnu, kes ütles: „Keegi ei tee suuremat viga kui see, kes otsustab teha mitte midagi, kuna tema võimuses oleks teha üksnes natuke.” Allpool on mõned võimalused, kuidas aidata abordiprobleemi ühiskonnas ületada ning olla osa elupooldavast liikumisest.

Hari ennast ja veena ka teisi seda tegema

Elupooldava maailmavaate levik sõltub suuresti sellest, kui haritud on inimesed, kes selle taga seisavad. Paljud inimesed on abordi vastu, ent vähesed on selle teema põhjalikult enese jaoks läbi mõelnud, ning veelgi vähesemad oskavad seda teistele veenvalt selgitada.

Selleks, et kasvatada usku oma põhimõtetesse ning enese võimesse nende eest seista, tuleb ennekõike parandada oma teadmisi. Seepärast tutvu põhjalikult portaali Abort.ee üha täieneva materjaliga ning jaga omandatud teadmisi sõprade, tuttavate ja perekonnaliikmetega, püüdes neidki veenda end selles küsimuses harima.

Tutvusta aborti kaaluvatele naistele ja tüdrukutele portaalis Abort.ee leiduvaid tunnistusi, kus abordi kasuks otsustanud või sellest loobunud inimesed räägivad oma kogemustest.

Levita elupooldavat sõnumit vastavat sümboolikat kandes 

Olles end lootelise elu ja abordi reaalsuse osas harinud, saad elupooldavat sümboolikat kandes aidata teistel sel teemal vestlust alustada. Rinnamärk kujutab täpses suuruses 10 nädala vanuse sündimata lapse jalakesi ning on suurepäraseks ajendiks, et alustada vestlust inimese lootelise arengu ning abordi teemal.

Püüa meedia vahendusel kaitsta elupooldavaid seisukohti

Tänases ühiskonnas on meedia tõenäoliselt kõige mõjukamaks avaliku arvamuse kujundajaks. Paraku on aga meedia enamasti kallutatud aborti soosivas suunas ning paljuski ka ühiskonnas leviva aborti salliva mentaliteedi eest vastutav. Sellegipoolest on väga oluline püüda seda kanalit võimalusel kasutada elupooldava seisukoha väljendamiseks. Seda võib teha nii artiklite kirjutamise, meedias avaldatud seisukohtadele vastamise kui ka meediumi toimetajale kirjutamise teel.

Aita levitada sõna portaali Abort.ee kohta

Selleks, et elupooldavat sõnumit ühiskonnas levitada, vajab Elukultuuri Instituut oma hääle kuuldavaks tegemise kanaleid. Seetõttu oleme väga tänulikud igasuguse reklaamivõimaluse annetamise eest — nii Internetis, trükimeedias, linnaruumis kui mujal. Sobiva suurusega bänneri või muu reklaammaterjali osas, võta ühendust Elukultuuri Instituudiga.

Kõik algab isiklikest eluvalikutest

Laiemas plaanis saab elukultuuri ehitamine toimuda üksnes läbi iga üksiku inimese isiklike otsuste ja pingutuste. Sellest tulenevalt:

  • Kujunda oma väärtushinnangud ja harjumused inimelu suhtes lugupidavalt, et vältida olukorda, kus võib tõusetuda küsimus abordist. Anna endale aru, et seksuaalsuhetega kaasneb väga suur vastutus ja et seda laadi suhetesse astumine saab olla vastutustundlik üksnes juhul, kui nii mees kui naine arvestavad uue inimese loomise võimalusega ning on selle võimaluse lihaks saamisel nõus lapse vastu võtma, tema eest armastusega hoolitsema ja ta üles kasvatama. Abordiprobleemi lahendamine algab meist igaühe peeglisse vaatamisest, selle vastutuse tajumisest, ning oma valikute ja käitumise suhtes kindlameelse otsuste langetamisest.
  • Hoolitse selle eest, et sinu lapsed ja teised lähedased inimesed mõistaksid täielikult inimelu hindamatut väärtust ning kujundaksid oma käitumise, lähtudes austusest inimelu vastu. Sellele tuginedes õpeta oma lastele ja teistele noortele inimestele, kuidas abielueelsetele seksuaalsuhetele ei öelda. Teismeliste hoidumine seksuaalsuhetest on mitte üksi vaimselt, füüsiliselt ja psüühiliselt tervislik, vaid kujutab ka ainsat kindlat võimalust hoiduda soovimatust rasedusest.
  • Ava oma süda last ootavale naisele või tüdrukule. Mõnel juhul võib olla vajalik toetada last kandvat või vastsündinud lapsega ema rahaliselt; teinekord vajatakse lihtsalt emotsionaalset või vaimset tuge — seda, et keegi toetaks ja julgustaks naist olukorras, kus ta seda kõige enam vajab ja sellest puudust tunneb; mõnikord aga võib osutuda vajalikuks avada sündimata või vastsündinud lapse emale oma kodu uksed — pakkuda talle oma katuse all ja pere keskel nii füüsilist kui vaimset turvatunnet, mõistmist ja toetust. Elukultuuri Instituut püüab koondada kõiki, kes on mõnel sellisel viisil nõus abi osutama, et neid inimesi abivajajatega kokku viia. Kui soovid sel viisil aidata või rohkem teada saada, siis võta Elukultuuri Instituudiga ühendust.
  • Ava oma kodu „soovimata” lapsele, pakkudes tema vanematele tuge, hakates tema hooldajaks või adopteerides ta. Tasub vaid mõelda, kui paljud inimesed leiavad võimaluse pidada koduloomi ning pühendada neile suure osa oma ajast, kui saab selgeks, et meie ühiskonnal on tohutu potentsiaal pakkuda lastele, keda nende vanemad ei soovi, seda, mis on kõige elementaarsem — võimaluse elada, armastada ja olla armastatud. Kui soovid sellist abi osutada, võta Elukultuuri Instituudiga ühendust.

Toeta Elukultuuri Instituudi tegevust

SAPTK Elukultuuri Instituut saab oma tööd jätkata ja laiendada kõige haavatavamate inimeste elude kaitsmiseks, kui leidub piisavalt inimesi, kes soovivad seda tegevust rahaliselt toetada. Seejuures on kiire elutempoga inimeste jaoks rahalise toetuse andmine mõnikord parim viis, kuidas sündimata inimeste kaitsmisesse oma panus anda.

Annetusi saab teha ülekande teel:

Makse saaja: Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Konto number:
EE341010220219264229 (SEB)
EE371700017003260160 (Luminor)
EE167700771001268442 (LHV)
EE432200221057352661 (Swedbank)
EE144204278613482704 (COOP)

Selgitus: Annetus
Soovi korral on võimalik toetada ka sihtotstarbeliselt konkreetseid projekte, nagu näiteks meie portaali Abort.ee. Siis palume see märkida selgitusse.

Annetusi saab teha ka SAPTK annetuste lehel.