Toetus

Prindi


Mõnikord piisab emale üsna vähesest abist, et lapsega hästi toime tulla. Ent raskustest põhjustatud segadus võib olla suur, mistõttu emale tundub, et tema mured on ületamatud. Ometi on üksikisikuid, peresid ja asutusi, kes on valmis aitama või koos abi otsima.


Sagedasemad probleemid, mida planeerimata rasedus enesega kaasa toob, on üksindus, materiaalsed raskused, ja elupaiga kaotus. Järgnevalt on välja toodud mõned võimalused nende probleemidega toime tulemiseks.


Üksindus


Üksindus on üks sagedasemaid muresid, mis ootamatu rasedusega kaasneda võib. Sageli soovitavad just kõige lähedasemad inimesed — vanemad, partner vt — naisele teha aborti. Naised, kes sellises olukorras oma südamehäälele kindlaks jäävad ning siiski sünnitada otsustavad, leiavad ennast sageli emotsionaalselt või ka füüsiliselt mahajäetuna. Mõnel puhul toob see kaasa koguni elukohakaotuse.


 • MTÜ Caritas töötab alaealiste emadega ning lastekodukasvandikest noorte emadega. Caritase töö lähtub veendumusest, et olukorras, kus noorte tüdrukute abortide arv on endiselt kõrge, väärib iga otsus elu säilitada kiitust ja tuge. Noore tüdruku elu ei lõpe lapse sünniga, laps ei takista tema edasist arengut, kui on tagatud hästitoimiv ja turvaline võrgustik ema ümber. Caritase töö noorte emadega seisneb individuaalses ja perenõustamises ning grupitöös. Programmi enam kui nelja-aastase toimimise ajal on loodud paindlik tugisüsteemide võrgustik, tänu millele saab igale emale just talle sobivat lahendust pakkuda.
 • SA Väärtustades Elu pakub rasedatele ja nende lähedastele asjakohast raseduskriisi nõustamist (s.h. abordi osas).
 • Valgus Linnas on tugikeskus, mis tegeleb raseduskriisi nõustamisega, sotsiaalnõustamisega, abordijärgse nõustamisega, e-nõustamisega. Lisaks on keskuse juurest võimalik saada tasuta rasedusteste, praktilist abi lapsetarvete  osas, tegutseb emade tugigrupp. 
 

Materiaalsed raskused


Hetkel on olemas järgnevad riiklikud peretoetused:


 • Sünnitoetus (ühekordne)
 • Lapsetoetus
 • Lapsehooldustasu
 • Kolme- ja enamalapselise pere toetus
 • Kolmikuid kasvatava pere toetus
 • Seitsme- ja enamalapselise pere vanematoetus
 • Üksikvanema lapse toetus
 • Ajateenija lapse toetus
 • Koolitoetus
 • Elluastumistoetus

Riiklike peretoetuste kohta on kõige täpsem ja värskem teave üleval Sotsiaalministeeriumi ja Rahvastikuministri Büroo kodulehekülgedel.


Lisaks riiklikele hüvitistele on eraisikuid, kes on valmis värsketele lapsevanematele abi pakkuma. Peredes, kus lapsed on juba suured võib palju beebi või väikelapse jaoks vajaminevast olla lihtsalt üle. Suured perefoorumid viivad kokku värsked ja juba kogenud lapsevanemad. See, mis võib ühele tunduda painav mure, võib teise jaoks olla väga lihtne lahendada. Uuri Eesti suuremaid perefoorumeid:



Elupaik


Olukord, kus lähedased ei toeta ootamatut rasedust, viib sageli selleni, et sassis lähisuhete tõttu on emal esialgu võimatu koju jääda. Sageli on kodus ka vägivald.



Kui loetletud võimalustest ei ole Sinu jaoks abi, on lahendus sellegipoolest olemas. Elukultuuri Instituut on valmis Sinu olukorrale lahendust otsima. Võta ühendust: