Enesevaatluse reeglid

Prindi


Üldised teadmised LPP kohta on kasulikud kõigile naistele. LPP abil omandatavad arusaamad on abiks nii lapseootele jäämisel kui ka oma günekoloogilise tervise hindamisel.


Kui LPP-d soovitakse kasutada kui turvalist meetodit rasestumisest hoidumiseks, on vajalik:


  • vaadelda igapäevaselt (või pikemaajalise kogemuse puhul kuni luteaalfaasi viljatu aja alguseni) oma peamisi viljakusmärke - vastavalt meetodile kas ainult emakakaelalima või ka basaaltemperatuuri ning soovi korral ka emakakaela asendit;
  • vaatluste tulemused igapäevaselt üles märkida;
  • rakendada reegleid vastavalt sellele, kas ollakse potentsiaalselt rasestumisvõimeline või mitte.

Ainult siis, kui kõik need kolm tingimust on täidetud, võib arvestada LPP kui väga efektiivse rasestumise ajastamise meetodiga. Esimesest tingimusest ehk ainult vaatlemisest ja tunnetamisest võib piisata, kui soovitakse rasestuda. Kui aga soovitakse rasestumist vältida, on teine tingimus ehk vaatlustulemuste regulaarne ülesmärkimine väga oluline. Mälu on petlik ja lihtne on unustada, mis eelnevatel päevadel täpselt toimus. Tabelisse märgitud vaatlustulemused võimaldavad ka näha „suuremat pilti“ -- kuidas toimuvad muutused tsükli jooksul ning see on omakorda abiks reeglite korrektsel ja efektiivsel rakendamisel. Vaatluste kaardistamine võtab väga vähe aega, küsimuseks on rohkem vajaliku harjumuse tekitamine. Aja jooksul muutub see tavaliseks ja iseenesest mõistetavaks. Tabeleid on võimalik täita ka arvutis ning välja on töötatud mitmeid arvutiprogramme kaardistamise ja andmete (eelkõige basaaltemperatuuri mõõtmistulemuste) tõlgendamise lihtsustamiseks.


LPP mõiste alla mahub mitmeid meetodeid, mille reeglid veidi erinevad. Et anda ettekujutust, mida ühe LPP meetodi reeglid endast kujutavad, toome siin illustreerivaks näiteks Billingsi ovulatsioonimeetodi reeglid. Selle meetodi puhul toimub vaid emakakaela lima tunnetamine ja jälgimine ning vaatluste ülestähendamine. Nn. sümptotermaalsete meetodite puhul mõõdetakse ja kaardistatakse ka basaaltemperatuuri, mis annab lisavõimaluse ovulatsiooni toimumise kindlakstegemiseks.


Sellegipoolest ei piisa meetodi õppimiseks siin toodud lühikesest ülevaatest. Erinevaid võimalusi LPP meetodite õppimiseks on toodud meetodeid tutvustaval lehel.


Billingsi ovulatsioonimeetodi reeglid


Reeglid, mida rakendatakse tsükli ovulatsioonieelsel ajal:


1. reegel. Väldi vahekorda menstruatsiooni esimestel, tugeva veritsusega päevadel. Ovulatsioon võib toimuda väga varakult ning menstruatsiooni ajal pole võimalik korrektselt emakakaela lima jälgida.


2. reegel. Vahekorras võib olla ülepäeva viljatu limamustriga päeva õhtul. Vahekord on lubatud ülepäeva, kuna tuppe jääv sperma võib segada limavaatlust. Päev pärast vahekorda jäetakse vahele, et kogu seemnevedelik jõuaks tupest välja valguda. Viljatu limamuster on igale naisele ainuomane ning meetodi omandamise käigus õpib naine juhendaja abil oma limamustrit tundma.


3. reegel. Väldi vahekorda päevadel, mil täheldad viljatust limamustrist erinevat voolust või veritsust. Kuid kui täheldad peale seda jälle kolmel järjestikusel päeval viljatut limamustrit, siis on4. päeva õhtul vahekord ohutu. Seejärel rakenda 2. reeglit, kuni viljatu muster kestab.


Tipureegel: Alates 4. päevast pärast tipupäeva kuni tsükli lõpuni on vahekord ohutu igal päeval suvalisel kellaajal. Tipupäevaks nimetatakse viimast päeva, mil nähakse viljakat voolust või tunnetatakse libedat tunnet. Ovulatsioon toimub tipupäeval või 1-2 päeva pärast tipupäeva. Munarakk elab 12-24 tundi, kui teda ei viljastata ning neid tingimusi arvestades pole alates 4. päevast pärast tipupäeva rasestumine võimalik kuni tsükli lõpuni.


Sümptotermaalset meetodit tutvustatakse eesti keeles Ingrid Trobisch'i ja Elisabeth Rötzer'i raamatus „Rõõm olla naine“.

üles