Uus uuring: abort põhjustab naiste psüühilise tervise probleeme

Prindi


13.12.2008 - Uus-Meremaal asuvas Otago ülikoolis läbiviidud uuringu tulemused kinnitavad, et aborti teinud naistel on 30% suurem tõenäosus langeda levinud psüühilise tervise probleemide (nagu depressiooni ja ärevushäirete) ohvriks.

Uuring, mille eestvedajaks oli dr David Fegrusson ning mille läbiviimist rahastas Uus-Meremaa Terviseuuringute Nõukogu, avaldati British Journal of Psychiatry detsembrikuu numbris.

Uuringust nähtus, et kõige enam seonduvad abordiga ärevushäired ning meelemürkide kasutamine. Kontrasteeruvalt ei leitud, et ükski teine raseduse tulemus tooks kaasa psüühilise tervise probleemide tekkimise riski kasvamise.

Uurijad hindasid, et abort on 1,5 kuni 5,5 % psüühikahäirete põhjuseks. Uuringu tulemused võivad mõjutada abordi õiguslikku regulatsiooni nii Uus-Meremaal kui Ühendkuningriikides, kus enam kui 90% abortidest lubatakse teha alusel, et väidetavalt kujutab raseduse jätkumine endast naise psüühilisele tervisele tõsist ohtu. Uuringu tulemused annavad mõista, et paljudel juhtudel võib tõde olla täpselt vastupidine: naise psüühilise tervise vaatevinklist on raseduse katkestamine hoopis riskantsem valik kui raseduse jätkumine.

Professor David Fergusson, John Horwood ja dr Joseph Boden uurisid enam kui 500 naise rasedust ja psüühilise tervise ajalugu. Need naised võtsid osa pikaajalisest uuringust, mis algas nende sünniga ning kestis nende 30-aastaseks saamiseni. Uurijad võtsid arvesse tegureid, mida võiks seostada abordi süvenenud riskide ja/või psüühilise haigusega, kaasa arvatud lapsepõlve keskkonda, noorukiea raskusi ning suhteid vanematega. Samuti arvestati muude individuaalsete iseärasustega ning edukusega koolis.

See värskeim uuring kinnitab varasemate uuringute tulemusi, mis on tõestanud, et abort suurendab ohtu psüühilisele tervisele. Nt hiljuti ajakirjas Journal of Psychiatric Research avaldatud artiklis, millega võeti kokku Bowling Green State University professori Priscilla K. Colemani uuringu tulemused, toodi välja, et aborti võib pidada erinevate ärevushäirete, tujukõikumiste ning meelemürkide kuritarvitamise põhjuseks. Augustis avaldati Oslo ülikoolis 768 naise osalusel läbiviidud uuringu tulemused, mis kinnitasid, et abort suurendab naiste tõenäosust sattuda psüühilise tervise häirete ohvriks.

Otago ülikool on Uus-Meremaa vanim ja tunnustatuim ülikool ning võib uhkust tunda riigi kõrgeima teadusliku uurimistöö kvaliteedi üle.

"See uuring on osa kasvavast teaduslike uuringute hulgast, mis kummutavad tänapäeval üldlevinud väärarusaama, et abort ei kujuta endast naiste tervisele ja heaolule ohtu," ütles Uus-Meremaal tegutseva organisatsiooni Family Life International pressiesindaja Brendan Malone.

Malone rõhutas lisaks, et uuringu range metoodika võimaldab välja tuua, et psüühiliste probleemide suurenemise põhjusena tuvastati just spetsiifiliselt abort, mitte seonduvad faktorid.

Uuringu tulemustega saab lähemalt tutvuda siin.

Artikkel avaldati originaalis portaalis LifeSiteNews.com.

Vaata ka seonduvaid artikleid: