Laimukampaania Abort.ee vastu

Prindi


MTÜ Eesti Skeptik on Martin Välliku suu läbi algatanud oma kodulehel laimukampaania portaali Abort.ee tegijate vastu, väites, et nad valetavad, esitades aborteeritud embrüote ja loodete pähe pilte iseenesliku abordi läbi surnud embrüotest ja loodetest ning võltsides nende vanuselist dateeringut. Seejuures ei esita Vällik hoolimata süüdistuste tõsidusest mingit tõestust ühegi konkreetse pildi kohta käiva informatsiooni väärsuse kohta.


Portaalis Abort.ee piltidel kujutatud embrüote ja loodete vanuselised dateeringud osutavad vanusele arvestatuna viljastumisest (st vanuse dateerimisel on lähtutud embrüo või loote tegelikust vanusest, mitte rasedusnädalate arvestusest). Pildid pärinevad meie koostööpartnerilt The Center for Bioethical Reform (CBR) ja nende autentsus on rangelt kontrollitud. Seetõttu nõuame ühingult Eesti Skeptik Abort.ee laimamise lõpetamist ning vastavasisuliste materjalide viivitamatut eemaldamist oma kodulehelt.


Me ei oota, et ideoloogiliselt kindlalt aborti pooldavad inimesed nõustuksid portaalis toodud informatsiooni ja arutlustega. Ent ka end "skeptikuteks" nimetavad inimesed peaksid oma väidete ja süüdistuste suhtes säilitama mingi kriitikameele.